Home

Algemeen

Bij het vaststellen van de begroting 2023 was het begrotingssaldo 2023 € 2 miljoen (positief), vervolgens zijn er nog raadsbesluiten in 2023 genomen voor € 1,3 miljoen (negatief). Na verwerking van de tweede bestuursrapportage (€ 2,7 miljoen positief) is het begrotingssaldo 2023 € 3,4 miljoen (positief).

In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze tweede bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000); + = voordeel/ - = nadeel

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2023

2.009

Saldo meerjarenbegroting 2024-2026 (concept)

1.059

1.074

-6.588

Begrotingswijzigingen tot 2e Berap

-1.352

None

Begrotingswijzigingen 2e Berap

2.701

-816

-374

-276

None

Saldo meerjarenbegroting incl.
2e Berap

3.359

243

700

-6.864

In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de tweede bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat 2023 gepresenteerd per afwijking.

(bedragen x € 1.000) + = een voordeel - = nadeel

2024

2025

2026

2027

1.

Verhoging Verzekeringspremie nav aanbesteding

-161

-161

-161

-161

2.

Openbaar Groen ongediertebestrijding

40

40

40

40

3.

Handhaving op niet-recreatief gebruik van recreatieverblijven

-119

-119

-119

-119

4.

Bijstelling voorziening verlofsparen

-85

-85

-85

-85

5.

Diverse kleine afwijkingen

-44

-49

-49

-49

Structurele mutaties meerjaren begroting

-369

-374

-374

-374

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23