Verwachte afwijkingen

08. Lokaal ondernemerschap

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

3d.3 Horecavisie
In de projectopdracht was oorspronkelijk gepland dat het proces voor de ontwikkeling en goedkeuring van de Horecavisie tegen eind 2023 zou worden voltooid. Vanwege personeelswisselingen is de Horecavisie een paar maanden vertraagd tot de eerste helft van 2024.

Financiële afwijkingen

( bedragen x €1.000)

Mutaties exploitatie

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Wonen en recreatie

486

451

35

V

I

Economie

332

287

45

V

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Wonen en recreatie € 35.000 (V) (I)
Binnen de beschikbare begroting vindt een verschuiving plaats van een onderdeel uit het uitvoeringsprogramma. Dit betreft 'Regievoerder recreatieterreinen'. Het budget wordt verlaagd met € 36.000 in dit programma. Dit bedrag komt erbij in bbv-overzicht Overhead. Het restant van € 1.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Economie € 45.000 (V) (I)
Het opstellen van de Horecavisie was oorspronkelijk gepland in het laatste kwartaal van 2023. Er is vertraging opgelopen waardoor deze visie in de eerste helft van 2024 wordt opgesteld en vastgesteld. Daarom wordt voorgesteld om het budget 2023 van € 48.000 uit het uitvoeringsprogramma door te schuiven naar 2024. Dit heeft een voordelig effect op de exploitatie 2023. Het restant van € 3.000 nadelig betreft diverse kleine verschillen.

Deze pagina is gebouwd op 11/08/2023 16:13:02 met de export van 11/08/2023 16:06:23